Advokátska kancelária - JUDr. Juraj Meluch - advokát

Hliny 1195/18, 017 07 Považská Bystrica

Tel :

+421 907 058 046

e-mail: meluch@meluchadvo.eu

 

+421 903 152 926

 

 

+421 422 250 457

 

 

 

 

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

 

 

english français italiano

© JUDr. Juraj Meluch – Advokátska kancelária